Snoei en Verzorging

Snoei is slechts een van de maatregelen die wij moeten treffen om voldoende succes te verkrijgen bij de teelt van vruchten. Hoewel de meest in het oog springende... zijn er zeker nog andere vormen van verzorging die niet onbelangrijk zijn.
Te denken valt aan:

  • het regelen van de bestuiving door middel van bijenkasten
  • het uitdunnen van jonge vruchten teneinde een kleiner aantal goed gevormde en smakelijke vruchten te krijgen.
  • het treffen van maatregelen teneinde aantasting door schimmels en insecten te voorkomen
  • het bestrijden van plaaginsecten en schimmelaantastingen


Al deze zaken kunnen wij overnemen van de klanten. In feite kan er dan sprake zijn van een onderhoudsovereenkomst waarbij wij de volledige verzorging uit handen van de eigenaar nemen. Op gezette tijden; meerdere malen per seizoen worden de bomen dan gecontroleerd en eventuele problemen verholpen.

Snoei van vruchtbomen kan op diverse momenten in het seizoen plaatsvinden:

appel, peer (pitvruchten) vanaf januari tot uiterlijk eind september    (winter- en zomersnoei)
pruim, kers (steenvruchten) vanaf april tot uiterlijk eind september (voorjaar- en zomersnoei)

WINTERSNOEI VERSUS ZOMERSNOEI

Het is een misverstand dat er alleen in de winter gesnoeid mag worden. Waarschijnlijk is het een diepgewortelde traditie stammende uit een tijd dat veel mensen nog binding hadden met het boerenbestaan. Toen was er helemaal geen tijd om ’s zomers met de bomen aan de slag te gaan, omdat alle boerenwerkzaamheden alle hens aan dek verlangden tijdens de zeer drukke hooi- en oogsttijden. Wanneer wij naar de feiten kijken blijkt dat er helemaal niets op tegen is om gedurende de zomermaanden snoeiwerk uit te voeren. Bij notenbomen is dit zelfs verplicht! Een in de zomer gesnoeide boom raakt door de ingreep veel minder uit balans met als resultaat minder wildgroei. Verder genezen de gemaakte wonden veel voorspoediger dan bij wintersnoei, daar het overgroeiingsproces meteen begint. Zomersnoei heeft twee belangrijke nadelen voor de minder ervaren snoeier: vanwege het blad is de kroonvorm minder overzichtelijk en is de snoei wat lastiger uit te voeren, ten tweede gaat bij deze snoeimethode een deel van de jonge vruchten verloren, hetgeen sommigen zonde vinden.