Aanplant - uitvoering

AANPLANT

Van belang bij de daadwerkelijke aanplant van uw boomgaard zijn een aantal richtlijnen. Zorg ervoor dat het plantgat zodanig groot is dat de wortels uitgespreid erin passen. Meestal is een grootte van 40 x 40 x 40cm (lengte x breedte x diepte) voldoende.
Plant een boom altijd zodanig dat de entplaats 5-10 cm boven de grond blijft. Meestal is door kleurverschil aan het ondereinde van het stammetje goed te zien hoe diep de boom op de kwekerij stond. De bovenste wortels moeten niet meer dan 2 a 3 cm onder de grond komen!
Een uitzondering op de regel voor de plantdiepte vormt de pruim Reine Claude Verte. Vanuit verschillende bronnen wordt gemeld dat diep planten hier voordeel oplevert, omdat de bomen beter vrucht dragen wanneer ze wortels boven de entplaats vormen.
Indien een boompaal nodig is, wat wij vooral bij jonge hoogstam- en halfstamboompjes en oppervlakkig wortelende laagstammen aanbevelen, plaats deze dan eerst in het plantgat aan de zuid-westzijde. Dit is immers de overheersende windrichting. Zet daarna pas de boom op zijn plaats. Met een rubber boomband kunnen de bomen vervolgens worden vastgezet. Als boompaal adviseren wij onbehandelde larix/douglas palen van 2,50 m lengte voor hoogstammen. Voor halfstambomen is een paal van 2,00m lengte voldoende.

STAMBESCHERMING

Wij hebben bijzonder goede ervaringen met boommanchetten. Deze van pvc gemaakte spiraalvormige strips beschermen uw bomen tegen konijnen- of hazenvraat en voorkomen tevens dat katten de stammetjes beschadigen. Verder komt het ons voor dat nuttige insekten als pissebedden en oorwurmen er een goed onderkomen vinden en zo de boom gunstig kunnen beïnvloeden.

BELANGRIJK!!!

Na aankomst moet de boom zo snel mogelijk de grond in, al was het alleen maar op een tijdelijke plaats. Door inkuilen voorkomt u het uitdrogen van de wortels hetgeen funest is voor planten. Ook zijn ingekuilde bomen normaliter niet vorstgevoelig, terwijl bovengronds opgeslagen exemplaren wel schade kunnen oplopen.

BoomaanplantBoomaanplantBoomaanplantBoomaanplantBoomaanplant