Restauratie oude bomen

Restauratie

Het opknappen of de restauratie oude bomen dient met de nodige omzichtigheid plaats te vinden. Al te veel van dit soort oudvaders zijn door ondeskundig handelen gesneuveld, terwijl dit niet nodig was. Na ruim dertig jaar ervaring in de snoei van oude (vrucht)bomen durven wij gerust te stellen dat we voldoende kennis in huis hebben om dergelijke exemplaren succesvol te kunnen behandelen. Daarbij is een voorzichtige, evenwichtige aanpak onze leiddraad. In de praktijk blijkt vaak dat bomen in zo’n soort achterstallige situatie er baat bij hebben dat de herstelsnoei gespreid wordt over een aantal jaren. Het aantal jaren wordt daarbij bepaald door de mate van de achterstalligheid.

Verkeerde restauratie van boom
Deze boom is onthoofd! Zo moet het dus niet!
De vorm van de boom is compleet geruineerd en de groeireactie is overduidelijk: een woud aan waterlot.

Groeiplaats omstandigheden

Behalve snoei hebben oude bomen ook veel baat bij correctie van de groeiplaatsomstandigheden. Dit komt neer op het verbeteren en eventueel beluchten van de bodem. Daar bomen soms al vele tientallen, ja zelfs honderden jaren, op de zelfde plek hebben gestaan is de bodem ter plekke vaak “leeggezogen”. Ook kunnen er problemen zijn met wateraan- en afvoer, alsmede een tekort aan zuurstof in de grond. Voor een gunstige groei van bomen en planten dient de bodem voldoende luchtig te zijn. Wortels produceren koolstofdioxide (CO2) dat uit de grond moet trekken via kleine luchtkanaaltjes. Daarnaast hebben wortels zuurstof (O2) nodig om goed te kunnen functioneren. Een dichtgeslagen of dichtgereden grond is funest voor bomen!

Boomeigenaren komen dikwijls in een vrij laat stadium er achter dat er iets mis is met hun boom. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen! Als u van uw bomen houdt, zorg er dan voor dat er zo min mogelijk veranderingen plaats kunnen vinden in de directe nabijheid ervan. Boomdeskundigen zijn geen tovenaars! Jarenlang scheef gegroeide situaties kunnen niet als bij toverslag worden verholpen.

Restauratie oude boom Restauratie oude boom