Advies en aanplant

Wanneer u van plan bent een nieuwe boomgaard aan te leggen of gewoonweg een enkele nieuwe fruitboom wilt planten kunnen wij u van dienst zijn. Hierbij is er sprake van een grote mate van flexibiliteit; de klant bepaalt hoever onze bemoeiienis gaat! Wij kunnen bijvoorbeeld alleen een plan de campagne maken, terwijl de opdrachtgever zelf alle concrete arbeid verricht. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat wij de complete planvorming, voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering verzorgen.

Alvorens en een spade de grond ingaat zijn er een aantal zaken waaromtrent duidelijkheid moet komen. Ten eerste heeft dit te maken met de persoonlijke voorkeuren en wensen van opdrachtgever. Vervolgens bekijken wij of dat alles haalbaar en succesvol kan zijn op het betreffende perceel. Is er voldoende ruimte, is de bodem voldoende geschikt of geschikt te maken en passen de fruitsoorten in klimatologische zin in de regio? Indien hier problemen opduiken wordt in goed overleg met de klant naar oplossingen gezocht. Zodoende ontstaat er een definitief totaalplan waarin alle zaken geregeld en vastgelegd zijn.

Wanneer een complete aanleg gewenst is wordt indien nodig de bodem verbeterd en worden maatregelen getroffen om een succesvolle hergroei te garanderen. Hiermee bedoel ik dat de afwatering van het terrein gewaarborgd moet zijn en dat bij eventuele begrazing van het terrein door schapen of geiten er een degelijke stambescherming aangebracht moet worden. Heel vaak wordt het grote belang van deze maatregelen onderschat; regelmatig word ik gebeld door mensen in grote paniek. Geitjelief heeft in een onbedachtzaam moment een groot deel of soms de hele bast van de stam gevreten. Het leed is dan reeds geschiedt en bijna niet meer te verhelpen. Bezint eer gij begint!

Veel klanten stellen het op prijs wanneer wij nog een aantal jaren de verzorging van de nieuwe boomgaard op ons nemen. Voor de juiste kroonopbouw van uw vruchtbomen is een deugdelijke vormsnoei van groot belang. In de eerste vijf jaar na aanplant wordt immers het geraamte van de boomkroon gevormd! Wij beschikken over een jarenlange ervaring over hoe te werk te gaan bij de vormsnoei. Het resultaat van een consequente snoei is een evenwichtige, fraai gevormde jonge boom
 
(schets plantplan, sortimentslijst)

Boomaanplant adviesBoomaanplant adviesBoomaanplant adviesBoomaanplant adviesBoomaanplant advies